Honda S2000

Försäljning Europa

Försäljningsstatistiken från hondanews och carsalesbase är inte samma:
 hondanews  carsalesbase
1999: 1 179 1 088
2000: 3 955 3 966
2001: 2 197 2 208
2002: 2 537 2 552
2003: 2 095 1 964
2004: 2 036 1 945
2005: 1 795 1 675
2006: 1 474 1 321
2007: 1 242 935
2008: 791 566
2009: 680 598
2010: 20
Summa: 20 001 18 818

Det skiljer 1 183 bilar mellan siffrorna. En skillnad är att siffrorna för 2010 från hondanews enbart gäller tom september. carsalesbase har inga siffror alls för 2010.

En annan skillnad är att siffrorna inte täcker exakt samma område. Siffrorna från hondanews inkluderar även Mellanöstern och Afrika. Utan dessa är summan 19 793, och skillnaden 975.

Fast vissa år är siffrorna från carsalesbase större, vilket inte stämmer om det endast beror på ett mindre område.

Båda källorna inkluderar siffror från: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Poland, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, och Österrike.

För övriga länder i Europa anger carsalesbase även Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slovakien, och Slovenien, medan hondanews kallar dem Övriga länder.

Siffrorna från hondanews är från Honda, medan carsalesbase hämtar sina siffror från JATO Dynamics (och ANDC).

Uppdaterad 2020-11-11