Honda S2000

Försäljning EMEA

 1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010
Belgien, inkl Lux. 47
Danmark -
Finland 0
Frankrike 42
Grekland 17 62 59 26 42 41 30 27 15 15 7 2
Irland 2
Island -
Italien 82
Nederländerna 29
Norge 1
Polen 3
Portugal 34
Schweiz 86
Spanien 36
Storbritannien 1 176
Sverige 10 58 25 14 6 12 18 27 23 17 6 0
Tyskland 159 1 478 745 686 441 286 229 211 149 95 64 8
Tjeckien 0
Ungern 6
Österrike 15
Övriga, EU 0
EU + EFTA 1 898 1 576 1 312 936
Övriga, ej EU 138 219 162 180
Europa 1 179 3 955 2 197 2 537 2 095 2 036 1 795 1 474 1 116 709 680 20
Mellanöstern, Afrika 126 82
EMEA 1 179 3 955 2 197 2 537 2 095 2 036 1 795 1 474 1 242 791 680 20

Övriga, EU: Till EU hör förutom de ovan nämnda även Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Slovakien och Slovenien från och med år 2004.

Övriga, ej EU: Det är Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Makedonien samt Ryssland, Ukraina och Turkiet, länder där S2000 såldes. Enligt vissa uppgifter såldes det 3 st i Ryssland 2004.

Mellanöstern, Afrika: Det är Israel, UAE och Sydafrika, länder där S2000 såldes och som ingår i regionen som Honda kallar EMEA.

Grekland 2004: 41 st enligt Honda, 43 st enligt grekiska bilregistret. Skillnaden skulle kunna bero på att 2 bilar blivit importerad vid sidan av den grekiska generalagenten.

Sverige 2004: 12 st enligt Honda, 13 st enligt svenska bilregistret. Skillnaden skulle kunna bero på att 1 bil blivit importerad vid sidan av den svenska generalagenten.

Uppdaterad 2011-05-11