Honda S2000

Försäljning USA

 Modellår  Kalenderår
1999: 3 400
2000: 9 148 6 797
2001: 9 942 9 682
2002: 10 036 9 684
2003: 7 842 7 888
2004: 7 474 7 320
2005: 8 919 7 780
2006: 5 659 6 271
2007: 4 894 4 302
2008: 2 591 2 538
2009: 355 795
2010: 85
2011: 5
2013: 2
Summa: 66 860 66 549

Det skiljer 311 bilar mellan siffrorna. Det är oklart vad denna skillnad beror på.

Uppdaterad 2016-12-28