Tärningens Konvertering

1) Välj önskad konvertering ovan.
2) Konvertera önskat värde:
  2.1) Skriv in ett nummer i någon av rutorna.
  2.2) tryck TAB eller klicka någonstans utanför rutan.


Andra resurser för konvertering:
konvertera.nu
faktabanken.nu
convertworld.com/sv
onlineconversion.com
convert-me.com