Konvertera tecken till ASCII


1) Skriv in ett tecken i första rutan.
2) tryck TAB eller klicka någonstans utanför rutan.

Ange ett tecken:  

ASCII Decimal Output
ASCII Hex Output
ASCII Binary Output