Konvertera temperatur


1) Skriv in ett nummer i någon av rutorna.
2) tryck TAB eller klicka någonstans utanför rutan.

(°C)   Celsius = (Fahrenheit - 32) / 1,8
(°F)   Fahrenheit = (Celsius * 1,8) + 32
(°K)   Kelvin = Celsius + 273,15
(°R)   Rankine = Fahrenheit + 459.67 = Kelvin * 1,8


0°C = Vattnets fryspunkt,   100 °C = Vattnets kokpunkt.

0°K = -273,15 °C = Den absoluta nollpunkten; samma gradstorlek som Celsius.

0°R = 0 °K = Den absoluta nollpunkten; samma gradstorlek som Fahrenheit.

0°Reaumur = 0 °C = Vattnets fryspunkt; 80% gradstorlek som Celsius.
        Reaumur = Celsius * 0,8