Solsystemet

1 stjärna - 8 planeter - 1 fd planet

Efter beslut i det astronomiska rådet IAU augusti 2006 anses Pluto inte längre vara en planet. Numera är det en så kallad dvärgplanet. Och med tanke på dess vilda bana, som korsar Neptunus bana och banans kraftiga lutning är jag böjd att hålla med. Det gör nog de flesta utom amerikanarna, eftersom det (är)var den enda planeten som upptäcktes av en amerikan.

Solen Merkurius Venus Jorden Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus (Pluto)
Avstånd (Distance)
AU 0 0,387 0,72 1,00 1,52 5,20 9,54 19,22 30,06 39,5
103 km 0 57'910 108'200 149'600 227'940 778'330 1'429'400 2'870'990 4'504'300 5'913'520
Radie (Radius)
(Jorden's) 109 0,382 0,949 1,00 0,53 11,2 9,41 3,98 3,81 0,18
km 695'000 2'439,7 6'051,8 6'378,14 3'397,2 71'492 60'268 25'559 24'746 1'137
Massa (Mass)
(Jorden's) 333'000 0,05 0,89 1,00 0,11 318 95 14,5 17 0,0021
kg 1,989E+30 3,303E+23 4,869E+24 5,976E+24 6,421E+23 1,9E+27 5,688E+26 8,686E+25 1,024E+26 1,27E+22
Täthet (Density)
g/cm3 1,410 5,42 5,25 5,515 3,94 1,33 0,69 1,29 1,64 2,05
Flykthastighet (Escape velocity)
km/s 618,02 4,2507 10,362 11,182 5,0225 59,556 35,490 21,297 23,500 1,2183
Rotation/Dygnslängd (Rotational period)
(Jorden's) 25-36** 58,6462 -243,0187 0,99727 1,025957 0,41354 0,44401 -0,71833 0,67125 -6,3872
Lutning (Obliquity)
grader - 0,1 177,36 23,45 25,19 3,13 25,33 97,86 29,56 122,52
Omloppstid (Orbital period)
år - 0,241 0,615 1,00 1,88 11,86 29,46 84,01 164,8 248,5
dagar - 87,969 224,701 365,256 686,98 4332,71 10759,50 30685,0 60190,0 90800
Omloppsbanans lutning (Orbital inclination)
grader - 7,004 3,394 0,000 1,850 1,308 2,488 0,774 1,774 17,148
Omloppsbanans excentricitet (Orbital eccentricity)
- 0,2056 0,0068 0,0167 0,0934 0,0483 0,0560 0,0461 0,0097 0,2482
Omloppshastighet (Mean orbital velocity)
km/s - 47,87 35,02 29,79 24,13 13,06 9,66 6,80 5,44 4,74
Månar (Moons)
antal 8+1 0 0 1 2 63 49 27 13 1
Solen Merkurius Venus Jorden Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus (Pluto)

 • AU = Astronomical unit = Astronomisk enhet ( 1 = Avståndet mellan solen och jorden )
 • ** Solens rotation på ytan varierar mellan 25 dagar vid ekvatorn till 36 dagar vid polerna. Under ytan verkar rotationen vara ungefär 27 dagar.
 • Definitioner enligt IAU 2006:

 • Planeter = Roterar runt solen, är så stora att de på grund av gravitationen är klotformade (i en tillräckligt stor kropp är gravitationen så stark att den dras ihop till en boll) samt har rensat bort andra kroppar från sin bana (det vill säga har sugit upp, stött bort eller fångat in det som går i samma bana).
 • Dvärgplaneter = Roterar runt solen och är runda, men delar sina banor med andra kroppar.
 • Månar = Roterar runt en annan kropp än solen.
 • Småkroppar = Allt annat i solsystemet som roterar runt solen. Storleken varierar från sandkorn och uppåt. Grovt indelas småkropparna i asteroider (huvudsakligen mellan Mars och Jupiter), centaurer (mellan Jupiter och Neptunus), transneptuner (utanför Neptunus) och kometer.
 • Exoplaneter = Planeter i andra solsystem.
 • Dvärgplaneter:
  1 Ceres 90482 Orcus 28978 Ixion Pluto Charon 2002 TX300 20000 Varuna 2003 EL61 50000 Quaoar 2005 FY9 136199 Eris 90377 Sedna
  Avstånd (Mean distance)
  (Jorden's) 2,767 39,47 39,49 39,5 39,5 43,102 43,129 43,339 43,376 45,64 67,709 502,04
  Radie (Radius)
  (Jorden's) 0,075 0,066-0,148 ~0,083 0,18 0,0950 0,0745 0,066-0,097 ~0,077 0,78-0,106 ~0,14 0,19 0,093-0,141
  Massa (Mass)
  (Jorden's) 0,000158 0,0001-0,0012 0,0001-0,0021 0,0021 0,00025   ? 0,00005-0,00033 ~0,00067 0,0002-0,0004   ? >0,002 0,0001-0,0010
  Omloppstid (Orbital period)
  (Jorden's) 4,603 248 248 248,5 248,5 283 283 285 285 308 557 11500
  1 Ceres 90482 Orcus 28978 Ixion Pluto Charon 2002 TX300 20000 Varuna 2003 EL61 50000 Quaoar 2005 FY9 136199 Eris 90377 Sedna

  Dessa objekt dominerar alltså inte sin omgivning tillräckligt för att räknas som planeter.

  Ceres är den enda asterioden som (för närvarande) är tillräckligt stor för att räknas som dvärgplanet.

  Charon räknades tidigare som en måne till Pluto, men ingen av dem anses tydligt dominera det gravitationella fältet i förhållande till den andra; den tyngdpunkt som båda kretsar kring i sin banrörelse runt solen ligger nämligen i rymden mellan de båda objekten. Därmed räknas de från 2006 som ett dubbelsystem bestående av två dvärgplaneter.

  De övriga dvärgplaneterna befinner sig i Kuiperbältet, inklusive Pluto och Charon. Även Sedna räknas till Kuiperbältet även om banan är mycket excentrisk.

  Följande illustration (från Wikipedia) över Sedna ger en god överblick över hela solsystemet:


  Bilden längst upp till vänster visar det inre solsystemet.
  Bilden längst upp till höger visar gasjättarna i det yttre solsystemet.
  Bilden längst ner till höger visar Sednas oregelbundna bana runt planeterna.
  Bilden längst ner till vänster visar Sednas bana inuti Oorts kometmoln.

  Solen - 4 inre stenplaneter - Asteroidbältet - 4 yttre gasplaneter - Kuiperbältet - Oorts kometmoln

  Solsystemet