Honda S2000

Tillverkning

Honda S2000 tillverkades ursprungligen på anläggningen i Tochigi, tillsammans med nu nerlagda Honda Insight coupe och Honda NSX.

Tillverkningen av S2000 och Insight flyttades i maj 2004 till fabriken i Suzuka, till en speciell produktionslina för småskalig tillverkning. Den linan klarar 60 bilar per dag, vilket kan jämföras med de två storskaliga linorna där som var klarar 1100 bilar per dag.

Tillverkningen av Honda S2000 upphörde i juni 2009.

Se Press Release 2009-01-27

Försäljningsstatistik

Det ursprungliga försäljningsmålet var 12000 bilar per år, enligt nederländska Wikipedia, vilket uppfylldes redan 1999 fastän Honda S2000 började tillverkas först i april. Försäljningen 2000-2002 var större än 14000 bilar per år, men sjönk efterhand.

Honda S2000 togs fram som en 50-årspresent till sig själva, och var egentligen bara planerad att säljas i några år. Men en större efterfrågan än väntat gjorde att Honda fortsatte att sälja S2000 i hela tio år.

 Europa  Japan  USA  Canada  AU/NZ  Totalt
1999: 1 179 7 209 3 400 332 596 12 716
2000: 3 955 3 422 6 797 412 521 15 107
2001: 2 197 1 913 9 682 401 308 14 501
2002: 2 537 1 471 9 684 336 174 14 202
2003: 2 095 961 7 888 238 79 11 261
2004: 2 036 1 087 7 320 250 39 10 732
2005: 1 795 981 7 780 212 48 10 816
2006: 1 474 1 225 6 271 146 33 9 149
2007: 1 242 997 4 302 123 32 6 696
2008: 791 1 228 2 538 65 19 4 641
2009: 680 1 122 795 49 2 2 648
2010: 20 42 85 21 0 168
2011: 5 1 6
2013: 2 2
Summa: 20 001 21 658 66 549 2 586 1 851 112 645

 

Siffrorna för Europa gäller regionen EMEA, där även Mellanöstern och Afrika ingår. I dessa områden såldes S2000 i Israel, UAE och Sydafrika. Till Europa räknas även Ryssland, Ukraina och Turkiet.

År 2004 finns det uppgifter om att 35 st S2000 såldes i Thailand, även om S2000 ej har marknadsförts där.

S2000 såldes ej i Mexico, Latinamerika, Sydamerika, övriga Asien eller övriga Afrika. Inte heller i Danmark eller Island.

År 2010 är siffran för Europa enbart till och med september.

Observera att siffrorna för USA och Canada avser försäljning per kalenderår, och inte per modellår.

Statistik är svårt, några andra siffror för Europa.

Se även Försäljning USA per färg

Se även Honda Sports, Tillverkning 1960-talet

Skapad 2013-05-11 Uppdaterad 2020-11-11